Toepassing Social Media Data-Analytics voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft Coosto een verkennende studie uitgevoerd naar mogelijke nieuwe social media toepassingen voor VenJ. Deze studie beoogt primair nieuwe toepassingen in kaart te brengen of bestaande toepassingen te herformuleren zodat ze bruikbaar zijn voor VenJ. Het daadwerkelijk ontwikkelen / bouwen van nieuwe toepassingen behoort niet tot deze opdracht.

x
Tags: Facebook, Mass Media, Social Media, Twitter, YouTube