The Use of Counter Narratives to Combat Violent Extremism Online
September 18, 2023
Due to recent rises in extremism across the globe (Dean et al. in J Polic Intell Count Terror 11:121–142, 2016; Le Roux in Responding to the rise in violent extremism in the Sahel. Africa Center For Strategic Studies, 2019, p. 26) and (Jones in Int Secur 32:7–40, 2008), governments and law enforcement organisations, such as ...
Webbpoliser, gaming och kontranarrativ
September 18, 2023
Studien påvisar bland annat att det finns oändliga möjligheter att använda sig av den digitala arenan i förhållande till förebyggande arbete, samt att integreringen av den digitala arenan är ytterst centralt för att på ett effektivt sätt kunna förebygga och motverka just extremism och våldsbejakande extremism. Detta då en stor del av extremistiska aktörers aktiviteter ...
Countering Violent Extremist Narratives Online: Lessons From Offline Countering Violent Extremism
September 18, 2023
The literature examining use of online counter narratives to divert potential extremists from a path of violence highlights the importance of messenger credibility, interactive approaches, and the shaping of broader network contexts. However, counter‐narrative efforts have often failed to integrate these insights fully into their digital campaigns. After reviewing several prominent counter‐narrative initiatives in the ...